Kurs z przedmiotu podstawy profilaktyki społecznej dla studentów pierwszego roku pedagogiki drugiego stopnia  studia stacjonarne.