Kurs przeznaczony dla studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, studia stacjonarne I stopnia.