Kurs z przedmiotu seminarium dyplomowe dla studentów 2. roku pedagogiki (specjalność opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczna), studia stacjonarne