Kurs z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki rodziny dla studentów pierwszego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia niestacjonarne.