Kurs z przedmiotu Zastępowanie zachowań agresywnych dla studentów 2.roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną), studia niestacjonarne