Kurs dla studentów Pedagogiki stacjonarnej z przedmiotu Teoria wychowania - ćwiczenia.