Kurs dla studentów II roku Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią pedagogiczną, studia niestacjonarne I stopnia