Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią pedagogiczną studia stacjonarne Istopnia Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej i roli terapeuty pedagogicznego.