Kurs przeznaczony dla studentów I roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z mediacją szkolną i sądową, studia stacjonarne II stopnia.