Wykład dla studentów II roku kierunku Logopedia z audiologią, specjalność: Logopedia kliniczna, II stopień