Fakultet dla studentów IV roku kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia