Materiały dodatkowe do modułu Immunobiologia: sprawdzające oraz poszerzające wiedzę. Zawarte są też wybrane materiały graficzne, które były omawiane na wykładzie, zbyt złożone aby je zanotować. Podkreślam, że niniejszy kurs nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach.