Materiały pomocnicze do modułu Toksykologia: materiały sprawdzające wiedzę i wybrane grafiki, prezentowane i objaśniane na wykładach. Nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach.