Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zjawiskami sztuki współczesnej i najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk Awangardy i Postmodernizmu