"Życiozaradni" - to wykład adaptacyjny dla studentów I roku studiów rozpoczynających kształcenia akademickie w UMCS.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi:

  • funkcjonowania w dorosłości i radzenia sobie z trudnościami,
  • radzenia sobie na uniwersytecie 
  • specyfiki kryzysów psychologicznych i radzenia sobie z nimi. 

Wykład obejmuje 4 godziny dydaktyczne i realizowany jest na jednym spotkaniu, w postaci wideokonferencji.

Każdy kierunek studiów ma wyznaczoną datę uczestnictwa w wykładzie. W przypadku niemożności uczestnictwa w wykładzie ze swoją grupą, można zrealizować wykład z inną grupą.

Podstawą zaliczenia wykładu jest obecność na nim.