Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi koncepcjami, instrumentami i i tendencjami w marketingu w sferze kultury/sztuki odnotowanymi w literaturze przedmiotu oraz realizowanymi w praktyce działalności kulturalnej/artystycznej a także przygotowanie ich do realizacji profesjonalnych przedsięwzięć w zakresie marketingu na polu działalności kulturalnej/artystycznej