Kurs z zakresu metod analiz statystycznych dla studentów V roku Psychologii, specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia