Przedmiot ma na celu wdrożenie studentów do świadomego i analitycznego sposobu interpretacji zjawisk charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów w pracy animatora kultury.