Działania składające się na napisanie pracy magisterskiej.