Kurs prowadzony w ramach studiów doktoranckich - nauki o mediach.