Kurs z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki rodziny dla studentów pierwszego roku pedagogiki  studia stacjonarne.