Kurs zawiera materiały ułatwiające Studentom sprawdzenie swojej wiedzy. Ma stanowić pomoc w przygotowaniu do egzaminu.