Celem kursu jest zapoznanie studentów z obszarami aktywności psychologa biegłego sądowego oraz psychologa wspierającego resocjalizację ...