Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku pracy socjalnej.

Jego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących poradnictwa rodzinnego. Studenci poznają specyfikę tego typu poradnictwa, jego rodzaje i formy oraz kompetencje, które powinien posiadać doradca zajmujący się poradnictwem rodzinnym.