Problematyka seminarium:

  • Językowe i komunikacyjne sprawności dzieci w wieku przedszkolnym i wieku szkolnym oraz u osób dorosłych. Ontogeneza mowy. Psycholingwistyka. Psychogenne zaburzenia mowy. Badanie struktury wypowiedzi dialogowej i narracyjnej u osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.


  • Zaburzenia mowy: studia przypadków oraz badania grupy:
  • A) opóźnienia rozwoju mowy, w autyzmie (ASD), upośledzeniach umysłowych i głuchocie.
  • B) zaburzenia realizacji w jąkaniu (i innych zaburzeniach płynności mówienia), zaburzenia artykulacji.
  • C) rozpad kompetencji językowej i komunikacyjnej w chorobach psychicznych (schizofazja), w przypadku afazji oraz w chorobach neurodegeneracyjnych.


  • Zaburzenia komunikacji językowej w Zespole Aspergera, językowy obraz świata osób w normie oraz u osób z zaburzeniami językowymi.