Kurs zawiera materiały umożliwiające samodzielne sprawdzenie wiedzy. Jest to fakultatywne uzupełnienie wykładów prowadzonych w trybie synchronciznym w TEAMS