Zajęcia od 10 listopada 

KW 4 - 8.00-9.30

Rozpoczynamy od tematu 3