Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę nad rozprawą magisterską. celem kursu jest wybranie tematu, skonstruowanie planu badawczego, kwerenda literatury. Zanalizowane zostaną zasady sporządzania raportu z badań z uwzględnieniem zasad metodologii nauk społecznych.