Przedmiot ma na celu przybliżyć zagadnienie współczesnych technologii informacyjnych. 

City Placement jest prężnie rozwijająca się gałęzią marketingu terytorialnego. Miasta chętnie pokazują się w filmach, serialach i teledyskach, dzięki czemu producenci mogą korzystać z samorządowych pieniędzy, obniżając w ten sposób koszty produkcji. 

Według danych pochodzących z Ministerstwa Finansów polskie samorządy rocznie na promocję wydają ponad 600 mln zł. Od kilku do kilkunastu milionów z tej puli przeznaczają na city placement. 

Wydaje się, że lokowanie miasta i jego atrakcji w filmie oraz telewizji jest efektywniejsze niż emisja typowych spotów w telewizji, czy rozwieszanie billboardów. Związane jest to ludzką potrzebą "narracji". Konsumenci pragną historii nim kupią, lub w tym przypadku zwiedzą dany obiekt.  Podchodzimy do opowiadanych historii bardzo emocjonalnie i to właśnie to emocjonalne zaangażowanie widza, z punktu widzenia marketera, jest najistotniejsze. 

Podczas zajęć przybliżymy istotę City Placement jako gałęzi marketingowej, ale również jako narratora współczesnych czasów. 

Podczas zajęć studenci zapoznają się czym jest wizerunek organizacji. Student na podstawie przygotowanych materiałów zapozna się z kreacją wizerunku organizacji jako postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. 

W czasach PRL-u czasopiśmiennictwo i literatura piękna była ważnym komunikatorem społeczeństw interesujących się kulturą wysoką. Za jej pośrednictwem uaktywniały się środowiska opiniotwórcze, interesujące się wyznaczoną przestrzenią kultury. Zmiany dokonujące się w wyglądzie i wyborze tematyki czasopism z omawianego segmentu po roku 1989, dostosowywały się nie tylko do nowej sytuacji politycznej, ale również do nowego odbiorcy. Sytuację czasopism literacko – artystycznych, ze względu na ich specyfikę, nie można porównywać z sytuacją innego rodzaju czasopism, ponieważ wiązałoby się to z uproszczeniami i  nieuzasadnionymi uogólnieniami.

Zasady zaliczenia: 

1. Obecności na każdym z 6 spotkań. Proszę o uzupełnienie aktywności pod slajdami. 

2. Praca zaliczeniowa: Opisz jedno z czasopism literacko-artystycznych w przestrzeni wirtualnej.

Kurs obejmuje 15 spotkań, na których omawiany jest materiał z kategorii Współczesnych Mediów, z naciskiem na ich rozwój oraz perspektywy. 

Zasady zaliczenia: 

1.

Student zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w kursie, poprzez obecność na Wirtualnym Kampusie i studiowanie nadesłanych materiałów. Po każdym spotkaniu wyznaczone jest zadanie, które potwierdza obecność studenta. 

2. 

Student jest zobowiązany do nadesłania pracy zaliczeniowej: prezentacji wybranej przez siebie agencji informacyjnej. 

3. 

19 maja wyznaczone zostało kolokwium, które w zależności od sytuacji panującej w kraju odbędzie w sali lub przez Kampus Wirtualny.