Technologia informacyjna jest dziedziną nauki, której głównym zadaniem jest nauka posługiwania się gotowymi produktami informatycznymi w pracy z informacją, różnorodną i w różnej formie.

Dziennikarz to osoba, która zajmuje się zbieraniem oraz analizowaniem faktów na temat istotnych wydarzeń czy zjawisk, przekazując je kolejno opinii publicznej w różnych formach – prasa, radio, telewizja. Główne zadania osoby na tym stanowisku to m.in. tworzenie treści informacyjnych i merytorycznych, wyszukiwanie źródeł informacji oraz pozyskiwanie ciekawych tematów itp., a charakter pracy zależy głownie od miejsca pracy oraz tematyki jaką się zajmuje.

Przedmiot Warsztat Dziennikarski (prasa) ma za zadanie przybliżyć pracę dziennikarza i zapoznać się z podstawami pracy z tekstem.