Przedmiot: Genetyka z elementami genetyki człowieka (B-BM.068)

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania genów i genomów, oraz mechanizmów związanych z dziedziczeniem.

Prowadzący: dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia specjalności Biologia medyczna

Spotkania: poniedziałek godz. 10.00-12.00

Rok akademicki: 2021/22, semestr zimowy