Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystyki matematycznej, majacymi zastosowanie w analizach gospodarczych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami matematyki finansowej oraz ich zastosowanie w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach.