Kurs jest przeznaczony dla seminarzystów kontynuujących pisanie pracy licencjackiej.

Grupa docelowa:

Studenci III roku na kierunku Logistyka

Rok akademicki 2019/2020, semestr letni

Kurs przeznaczony jest studentów przygotowujących koncepcję pracy licencjackiej.

Grupa docelowa: Studenci II roku na kierunku Zarządzanie

Rok akademicki: 2019/2020, semestr letni

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi dystrybucji i komunikacji marki z grupą docelową klientów. Zagadnienie jest rozpatrywane w kontekście sprzedaży i komunikacji wielokanałowej.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku: Zarządzanie
Rok akademicki i semestr: lato 2019/2020

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o cenie jako jednym z narzędzi marketingowych. W ramach zajęć omawiane są wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania cenami.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku: Zarządzanie

Rok akademicki i semestr: lato 2019/2020

The course is dedicated to a group of students from the Erasmus + group. The course is about selected marketing aspects of price management.

Celem kursu jest przedstawienie istoty badania marketingowego - poszczególnych etapów procedury badania, korzyści i ograniczeń wybranych metod i technik badawczych. Szczególny nacisk położony będzie na badania ilościowe. Realizacja kursu pozwoli na nabycie umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia własnego badania marketingowego.

Grupa docelowa kursu:

Studenci II roku na kierunku Zarządzanie I st.

Rok akademicki 2019/2020, semestr letni

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat ceny jako jednego z narzędzi marketingowych, zapoznanie studentów ze specyfiką ceny jako instrumentu marketingowego oraz szczegółowa charakterystyka wybranych obszarów zarządzania ceną w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa kursu:

Studenci III roku na kierunku Zarządzanie

rok akademicki: 2019/20, semestr letni