Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresy dystrybucji oraz cen jako dwóch istotnych instrumentów marketingowych. Wykład realizowany jest w ramach specjalności Menedżer produktu.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresy dystrybucji oraz cen jako dwóch istotnych instrumentów marketingowych poprze analizę i ocenę przykładów z rynku. Przedmiot realizowany jest w ramach specjalności Menedżer produktu.

Przedmiot skierowany jest do osób posiadających bardzo dobrą wiedzę ogólną z marketingu. Celem kursu jest  poszerzenie wiedzy z zakresu strategii cenowych i pozycjonowania cenowego marek.

Przedmiot skierowany jest do osób przygotowujących pracę licencjacką z obszaru zarządzania.

Seminarium licencjackie przeznaczone dla osób rozpoczynających prace nad pracą dyplomową.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania koncepcji nowego produktu.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Zarządzanie, spec. Menedżer produktu

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z istotą innowacji produktowych oraz procesem wprowadzania na rynek nowego produktu .

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Zarządzanie, spec. Menedżer produktu

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy