Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone wykłady z przedmiotu Badania Marketingowe II dla I roku studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie.

Podstawowe materiały kursu to prezentowane Studentom prezentacje z wykładu z dodatkowymi objaśnieniami i quizami sprawdzającymi.