Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi:

  • Budżetowania i budżetów
  • Analizy otoczenia przedsiębiorstwa
  • Strategicznej Karty Wyników
  • Mapy Strategii

 

Kurs jest elektronicznym odpowiednikiem przedmiotów: Planowanie finansowe i Planowanie finansowe przedsiębiorstw.