Literatura podstawowa:

 1. W. Behrens, P. M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.
 2. P. Karpuś (red.), Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 3. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji: wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolter Kluwer Polska, Waszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i nowsze.
 2. J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. W Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Wolter Kluwer Polska, Waszawa 2005
 4. G. K. Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi:

 • Budżetowania i budżetów
 • Analizy otoczenia przedsiębiorstwa
 • Strategicznej Karty Wyników
 • Mapy Strategii

 

Kurs jest elektronicznym odpowiednikiem przedmiotów: Planowanie finansowe i Planowanie finansowe przedsiębiorstw.