Kurs z przedmiotu Wybrane oblicza przywództwa - Fakultet, semestr letni, rok akademicki 2019/2020.